Vill vi inte alla ha en skola i världsklass?

Aftonbladet har just nu en kampanj där man granskar skolan från flera olika håll. Dels deras löner och arbetsförhållanden både för elever och lärare. Som snart färdigutbildad civilingenjör och lärare känner jag att det finns en sak som inte lyfts fram, nämligen lärarutbildningen.

Det finns en mängd olika faktorer som bidrar till att vi idag har en skola där eleverna får undermålig undervisning, och en av dem, som jag tycker att borde lyftas fram är den undermåliga lärarutbildningen. Man kan inte enbart lösa problemen i skolan genom att höja lönerna utan man måste också se till att lärarstudenterna får en utbildning som är relevant och användbar i deras framtida yrkesutövning.

Under de fem år jag har studerat har jag läst mina kurser i didaktik och pedagogik på f.d. Lärarhögskolan och nu även på Stockholms universitet. Jag upplever att dessa kurser är katastrofalt dåliga. Fokus ligger på att du ska läsa upp till tio böcker i en kurs under två månader snarare än att lära dig något. Handfasta tipps om hur du lär ut olika begrepp i matematik på ett intressant och effektivt sätt är så gott som icke existerande. Detta gör att man när man kommer ut på praktik har alldeles för dålig didaktisk och pedagogisk kunskap för att undervisa på ett tillfredställande sätt.

En förutsättning för att vi skall få världens bästa skola är att lärosätena tillhandahåller en lärarutbildning som är värd namnet. I serien klass 9A sade matteläraren Jonny att han hade lärt sig mer under veckorna med Stavros än vad han hade gjort under sina år på universitetet. Jag kan lova er att detta är något som många lärarstudenter idag kan känna igen sig i.

I och med att man nu har infört en lärarlegitimation har man även flyttat ansvaret från utbildningssystemet till den enskilde studenten. Jag tycker att man som student skall kunna förvänta sig att utbildningen innefattar kurser som är relevanta och ger dig den kunskap och de kvalitéer som du kommer behöva för att göra ett bra jobb. Så är det inte idag! Det är många som fokuserar på att det är de nyutexaminerade lärarna som håller en dålig kvalité, men det är inte hela sanningen. Det är inte konstigt att det är så när man har en lärarutbildning idag som är så katastrofalt dålig att du i princip skall vara ett pedagogiskt geni den dagen du sätter din fot i klassrummet på universitetet. Att införa en lärarlegitimation anser jag vara ett kvitto på att man underkänner lärarutbildningens kvalité då man anser att utbildningen tillhandahåller så pass dålig pedagogisk undervisning att nyutexaminerade lärare måste genomgå ett lärlingsår för att få tillfredställande kunskaper för att kunna undervisa och sätta betyg.

Det finns idag 3,5 miljoner människor i Sverige som har någon kontakt med skolan varje dag. Skolan har ett enormt ansvar, och ansvar inom andra yrkeskategorier är något som man generellt betalar bra för. Vill man ha rätt person på rätt plats, personer som har en förmåga att prestera utöver det vanliga med kompetens, kunskap och engagemang måste man också vara villig att betala för det.

Vi i Sverige eftersträvar en skola i världsklass. Det politiker och makthavare inte tycks förstå är att man får det man betalar för. Ibland undrar jag vilken verklighet politikerna befinner sig i. För att få en skola i världsklass måste vi se till att eleverna lär sig av de bästa. Men vem drömmer om ett yrke som har dålig lön och en löneutveckling som varken står i proportion till det arbete som de utför eller hänger med den löneutveckling som gäller för andra yrkeskategorier?

Lärarutbildningen är katastrofal, och trots att denna utbildning har varit föremål för massiv kritik under årtionden har det inte hänt särskilt mycket. Förutsättningen för att vi får en bättre skola är att lärosätena lägger större vikt vid metodik och praktiskt övning snarare än litteraturstudier. Fokus måste ligga på studenterna, att de skall få ut så mycket som möjligt av sin utbildning, och att denna kunskap sedan skall vara till nytta för dem i sin yrkesutövning. Det vore önskvärt att lärarutbildningen utformar en undervisning för sina studenter som står i proportion till vad samhället förväntar sig av studenterna i deras framtida yrkesutövning.

Jag tycker att vi alla skall kunna förvänta oss att den lärarutbildning som bedrivs i Sverige skall generera kompetenta och yrkesskickliga lärare. Men vi lever i en verklighet där lärarutbildningen är en av de utbildningar som inte anses vara tillräckligt attraktiv för de elever med höga betyg. Lärarutbildningen har en så pass låg status att många anser att det är slöseri att söka till denna utbildning då det finns andra som ger dem mer stimulans, fler utvecklingsmöjligheter, bättre löneutveckling och en trevligare arbetsmiljö. Detta är en skrämmande utveckling. Är det något vi behöver för att tillgodose samhällets behov av kompetenta personer inom alla yrkeskategorier så är det kompetenta lärare som inspirerar, motiverar och engagerar sina elever. Hur skall våra lärare kunna göra det när utbildningssystemet inte tillhandahåller en lärarutbildning som ger blivande lärare de verktyg och den kunskap de behöver för att utföra sitt arbeta på bästa möjliga sätt, och där man inte är villig att betala för att se till att lärarutbildningen blir ett attraktivt karriärval även för de bästa eleverna?

Politiker och makthavare måste inse att de måste göra något för att höja läraryrkets status och attraktionskraft på arbetsmarknaden. Jag tror inte att jag är ensam om att vilja att mina barn skall gå i en skola i världsklass, men jag är lika övertygad om att en förutsättning för att vi skall få världens bästa skola är att vi höjer lärarnas löner och tillhandahåller en lärarutbildning som är betydligt bättre än den som finns idag, så att lärarstudenterna också får den kompetens och kunskap som krävs för att bli en Lärare i världsklass!

Vill man ha en skola i världsklass måste man också utbilda lärare i världsklass! Höj lärarnas löner och gör en ordentlig översyn av lärarutbildningen!

You can leave a response, or trackback from your own site.